menuordersearch
modirankala.ir

معرفی خانه هوشمند ,

۱۳۹۹/۱/۲۸ پنج شنبه
(0)
(0)
معرفی خانه هوشمند
معرفی خانه هوشمند

 

به طور کلي براي ايجاد ساختمان هوشمند بايد در ابتدا زيرساخت هايي براي اين کارايجاد کرد که معمولا اين زيرساختها از يک شبکه باسيم يا بيسيم تشکيل شده که به نحوي تجهيزات را به مرکز کنترل مرتبط ميکند و در صورت انجام زيرساختهاي لازم ميشود از مزاياي زير بهره مند گرديد :
کنترل هوشمند روشنايي
کنترل هوشمند دما
کنترل هوشمند پرده برقي
کنترل سيستم صوتي و تصويري
سيستم اعلام حريق
سيستم حفاظتي و امنيتي و تغذيه گياهان و حيوانات

به عنوان مثال مي توان به کنترل روشنايي ساختمان اشاره کرد. به اين صورت که با نصب تجهيزاتي، فقط در صورتي که شخصي وارد مکاني شود و روشنايي طبيعي محيط از حد تعيين شده کمتر باشد چراغ ها روشن شوند و اگر فرد محيط را ترک کند بعد از گذشت زمان مشخصي چراغها توسط تجهيزات هوشمند خاموش شوند.

همچنين ميتوان کنترل سيستم سرمايش يا گرمايشي ساختمان را بصورت هوشمند انجام داد

به اين صورت که ميشود دماي محيط را در حد معيني ثابت نگه داشت، مثلا ميشود تعيين کرد که مثلاً اگر به مدت ?? دقيقه کسي در محل حاضر نبود سيستم سرمايشي يا گرمايشي به صورت خودکار خاموش شود و يا حتي اگر پنجره باز مانده باشد هشدار دهد تا از اتلاف انرژي جلوگيري شود و در صورت عدم توجه به اين اخطار به طور مثال بعد از گذشت ?? دقيقه سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي به طور خودکار خاموش شوند.

از ديگر ويژگي ها ميتوان به پياده سازي سيستم حفاظتي توسط سيستم هوشمند اشاره کرد يعني اگرسيستم را در وضعيت دزدگير قرار دهيم و از خانه خارج شويم در صورت باز شدن دريا پنجره ها و يا در صورت تشخيص حرکت در محيط مانند دزدگير عمل ميکندوبا فعال کردن آژير از طريق خط تلفن متصل به سيستم، با شماره هايي که براي آن تعريف شده تماس گرفته ميشود و موضوع را گزارش ميکند

بنابراين ساختمان هوشمند را نبايد به صورت يک کالاي لوکس نگاه کرد، بلکه يک سيستم بسيار کارامد و اقتصادي ميباشد که در کنار تمامي ويژگيهاي امنيتي و کنترلي، رفاه را نيز به همراه مي آورد.

.

بايد هدف اصلي خود از خودکارسازي يا هوشمند سازي خانه را مشخص کنيم

زيبايي خودکارسازي خانه هوشمند در اين است که انجام تغييرات در کل خانه را به تغييرات مرحلهاي و تنها در بخشهايي که نياز هست انجام داد
اگرهدف از هوشمند ساري ساختمان امنيت است، به دوربينها و حسگرهاي زيادي نياز خواهد بود
اگر تنظيم روشنايي است، بايد از لامپهاي الايدي وايفاي استفاده کرد

نرمافزارهاي مورد استفاده در سيستم هاي هوشمند سازي بايد بتوانند هشدارها و پيامهاي مناسب را در زمان انجام وظايفي که به آن محول شده است، به صاحبخانه ارسال کند.
سيستمهاي امنيتي خانههاي هوشمند ساده و ارزان هستند که با برخي از آنها آشنا خواهيم شد.

قفل هوشمند


يک قفل هوشمند از بلوتوث براي ارتباط با اسمارتفون و شناسايي کاربر براي باز کردن يا بستن قفل استفاده ميکند. براي خانوادههايي که تمام اعضاي آنها اسمارتفون ندارند، کليدهاي مخصوصي وجود دارد که ميتوان بهجاي اسمارتفون از آن استفاده کرد.

زنگ در هوشمند
وقتي کسي پشت در زنگ ميزند، اين زنگ نماي زندهاي از جلوي در ورودي خانه را به صاحبخانه در هر جايي از جهان که باشد، نمايش ميدهد و بهنظر ميرسد وجود چنين فناوري در خانههاي هوشمند استاندارد در چند سال آينده بسيار متداول شود.

حسگر هوشمند
حسگرها در واقع قلب يک خانه هوشمند هستند و در بسياري از وسايلي که براي هوشمندسازي خانه از آنها استفاده ميشود، وجود دارند.همچنين ميتوانند بهصورت مستقل بهعنوان بخشي از کل سيستم خانه هوشمند کار کنند و روي فعاليت ساير وسايل نيز تأثير بگذارند. براي مثال، يک حسگر پنجره ميتواند به دوربينها پيامي دهد تا آنها تصويربرداري را آغاز کنند يا چراغي روشن شود يا يک حسگر رطوبت ميتواند سيگنالي را بهمنظور قطع جريان آب در جايي ارسال کند که ديگر به آب نياز نيست.

حسگر هوشمند دود
تنها دو نوع حسگر دود در بازار وجود دارد که نصب آنها بهعنوان بخشي از تجهيزات خانه هوشمند نيازمند تخصص چنداني نيست و هر دو نيز از وايفاي براي ارتباط با ساير وسايل استفاده ميکنند.

در هوشمند
با بازکنندههاي هوشمند در پارکينگ ميتوان در پارکينگ را از هر جايي که هستيم ببنديم و باز کنيم

نورپردازي هوشمند
يکي از بهترين کارهاي تکميلي است که ميتوان با استفاده از تجهيزات خانههاي هوشمند انجام داد. ترکيب چراغها و ترموستاتهاي هوشمند اوده که ميتواند علاوه بر تأثير بسيار جدي روي مصرف انرژي در سرمايش و گرمايش براي سرگرمي نيز جالب باشد.
زماني که سيستمهاي تهويه مطبوع را با سيستمهاي روشنايي متصل ميکنيم ميتوانيم برنامه خودکاري به آنها بدهيم که بهطور مثال، در زمان غروب آفتاب بهصورت خودکار نورهاي مورد نياز در خانه تأمين شوند و بعد از اينکه سرماي هوا دماي خانه را تحت تأثير قرار داد، سيستمهاي گرمايي شروع به کار کنند.
البته براي داشتن چنين سيستمهايي به هاب نياز خواهد بود که تقريباً تمام توليدکنندههاي ترموستاتهاي هوشمند و چراغهاي هوشمند از اين ويژگي پشتيباني ميکنند

آبپاش هوشمند
آبپاشهاي قابل برنامهريزي هوشمند بينياز به باز و بسته کردن توسط انسان تأثير زيادي در کاهش مصرف آب دارند. آبپاشهاي هوشمند کمک ميکنند تا يک برنامه زمانبندي براي آنها ايجاد کنيم.
البته قابليت يادگيري با بررسي الگوهاي رفتاري کاربر را نيز دارند، اما اين محصولات حتي يک قدم جلوتر نيز رفتهاند و خود را با تغييرات آب و هوايي و فصلي هماهنگ کردهاند که تا حد امکان مصرف آب را کاهش ميهند

جمعبندي
ايجاد يک خانه هوشمند ديگر تنها يک پروژه دلهرهآور و گرانقيمت نيست. امروز فناوريها بهحدي کاربرپسند شدهاند که تقريباً هر کاربري بهراحتي ميتواند اين تجهيزات را در خانه خود بهکار گيرد.علاوه بر آن، استفاده از اين تجهيزات نسبت به يک سال پيش بسيار مقرون بهصرفهتر شده است و مقرون بهصرفهتر از اين هم خواهد شد.

 

 

 

نظرات کاربران ( 0 نظر)
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

دفتر مرکزی : تهران - بزرگراه امام رضا (ع)- دوراهی یبر - بین نیایش 4و5
info@modirankala.ir
کد پستی 3396118387
aparatgooglefacebooktwiteryou